Close

Kassen in Nederland is het resultaat van jarenlang onderzoek door de Werkgroep Historische Kassen in Nederland, bestaande uit medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en specialisten uit het veld. Het is een nieuw overzichtswerk over de geschiedenis en ontwikkeling van kassen in Nederland en daarmee samenhangend de geschiedenis en ontwikkeling van de tuinbouw.

Kassen in Nederland is door Stichting In Arcadië uitgegeven om kennisbevordering en instandhouding van dit voor Nederland zo belangrijke erfgoed te bevorderen. De digitale publicatie is voor iedereen gratis beschikbaar; een gedrukt exemplaar kan tegen kostprijs worden besteld.

Ben Kooij et al.

 

KASSEN IN NEDERLAND 1650 – 1950

 

Studie over de geschiedenis, de ontwikkeling
en het behoud van plantenkassen

 

Stichting In Arcadië
ISBN 978-90-816558-4-2

 

 

OVER HET BOEK

Kassen in Nederland schetst de lezer een beeld van de bestaande en verdwenen historische kassen in Nederland, in onder andere botanische tuinen, op buitenplaatsen en in de glastuinbouw. Niet alleen de ontstaansgeschiedenis is in beeld gebracht, ook de ontwikkelingen die zich vanaf de zeventiende eeuw voordoen komen aan bod. Daarnaast zijn er hoofdstukken gewijd aan kassenbouwers, materiaal, beheer en behoud. Bij alle voorbeelden en onderdelen is zoveel mogelijk uitgegaan van wat er recent in de praktijk is aangetroffen. Onderzoek en inventarisatie vormen dan ook de basis voor de publicatie.

 

Kassen in Nederland is ontstaan vanuit een lacune; over het onderwerp bestond weinig documentatie. In 1998 heeft Ben Kooij van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het initiatief genomen om gegevens te verzamelen en de werkgroep op te richten. Hoewel dit onderzoek rond 2005 grotendeels was afgerond, had het publiceren van het manuscript, mede vanwege de omvang, wat voeten in de aarde. In samenspraak met Erik Geytenbeek, die van het begin af aan belangeloos als vrijwilliger bij het kassenboek betrokken is geweest, heeft Stichting In Arcadië het in 2017 op zich genomen Kassen in Nederland uit te geven als digitale publicatie. De afgelopen twee jaar zijn hiervoor fondsen en subsidies geworven, is tekst- en beeldredactie verricht en zijn het boek en de website vormgegeven. Hiermee is de enorme hoeveelheid kennis over de geschiedenis en 

ontwikkeling van (planten)kassen in Nederland voor het grote publiek ontsloten en gratis beschikbaar gesteld.

 

Totstandkoming

Kassen in Nederland is een uitgave van Stichting In Arcadië, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, museum de Historische Tuin Aalsmeer en het Westlands Museum voor Streek en Tuinbouwhistorie te Honselersdijk. Met tekstbijdragen van: A. Bakker, C. v. Dam, E. Geytenbeek, G.P.A. van Holsteijn, M. van Hunen, A.A.G. Immerzeel, mevr. M.A. Kok, B.H.J.N. Kooij, D. Koper-Mosterd, H. v.d. Leest-Brand, L.H.M. Olde Meierink, Th. van Straalen en A.J. Vijverberg.

Het boek en deze website zijn tot stand gekomen dankzij bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Arie Kuiper Fonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, K.F. Hein Fonds, J.E. Jurriaanse Stichting, Hendrik Mullerfonds, Gravin van Bylandt Stichting, Fonds Westland, Stichting tot behoud Ridderhofstad Hindersteyn, Natuurmonumenten, Buiten-Goed Barneveld, dhr. Philip de Haseth Möller, dhr. Leonard van der Hoeven, dhr. Crommelin, dhr. Van Voorst Vader en G.L. Jensma. Tevens is dank verschuldigd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het tijdschrift Het Buiten.

 

BESTELINFORMATIE

Hoe werkt het?

Kassen in Nederland is op deze website als digitale publicatie gratis te downloaden. Een gedrukt exemplaar is te bestellen door te mailen naar kassenboek@stichtinginarcadie.nl; vermeld daarbij het gewenste aantal exemplaren en uw naam en adresgegevens. Drukken gaat middels Printing on Demand. Hiermee kan een gewenst aantal exemplaren als kleine oplage worden besteld. 

Wat kost het?

De digitale publicatie is gratis te downloaden. Gedrukte exemplaren biedt Stichting In Arcadië aan tegen kostprijs en zonder winstoogmerk. Via Printing on Demand drukken we periodiek bij voldoende bestellingen 50 boeken. Het boek kost voor Nederland € 95,- (incl. verzendkosten) en voor 

België € 100,- (incl. verzendkosten).

Wat krijgt u?

Een boek van 297 x 210 x 48,3 mm (HxBxD), ongeveer 3,6 kg, 

780 pagina’s met bijna 900 afbeeldingen.

Levertijd

We drukken het boek periodiek zodra we voldoende bestellingen hebben. Als u een boek bestelt, houden we u op de hoogte van de levertijd van boek.

Voor informatie over de verwachte levertijd kunt u mailen naar kassenboek@stichtinginarcadie.nl.

BEELD

Bekijk hier meer foto’s van kassen in Nederland